Свободни места за VIII клас към 12.09.2022 г.

Свободни места за ученици след основно образованеи, прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година към 12.09.2022 г., е както следва: “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места; “Бутикови облекла”- 0 свободни места; “Моделиер-технолог на обувни изделия”- 0 свободни места.

Подаване на заявления за ДЗИ за сесия август-септември за учебната 2021/2022 година

Уважаеми зрелостници, Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия август-септември за учебната 2021/2022 г. е в периода от 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г. Заявления се подават лично в канцеларията на училището.

Съобщение

Предстояща квалификация на педагогически специалисти от ПГТКИ на Тема: “Как да се справим с атестирането? Портфолио в няколко стъпки”. Квалификационния курс ще се проведе в гр.Хисаря, хотел “Аугуста Траяна” в периода 02-03 юли 2022 година с начало 14.00ч. на 02.07.2022г. и край 12.00ч. на 03.07.2022г….

Защита на дипломни проекти

В ПГ по текстилни и кожени изделия, приключи успешно работата на комисиите за оценяване на изпити, чрез защита на дипломни проекти теоретична част. Всички зрелостници се справиха отлично. Пожелаваме успех на нашите моделиери на кожена галантерия и облекло в утрешния ден!

Прием 2022/2023 г.

За учебната 2022/2023 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните три специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас): Специалност: Моден дизайн – 214, професия 214010 Дизайнер, в паралелка с разширено изучаване на английски език – Срок на…

ПГТКИ на “Млади таланти в модата”, 2022 г.

Отборът на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия е определен за участие в националното състезание „Млади таланти в модата“ от Министерството на образованието, което е организатор на събитието в партньорство с Националната асоциация на училищата по мода “Росица Иванова“ и Българската асоциация за текстил, облекло…

Съобщение

На 10.03.2022г. от 14.40 часа в кабинета по ИТ ще бъде проведен информационен ден по програма Еразъм за заминаващите учители на преподавателска мобилност в Италия-Римини по проект  No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“.

Съобщение

На 08.03.2022г. от 10.30 часа в кабинета по ИТ ще бъде проведен информационен ден по проект  No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „ Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“,  програма Еразъм за заминаващите ученици на практическа мобилност в Италия-Римини.

Съобщение

На 01.03.2022г. в ПГТКИ се състоя интервю-събеседване с кандидатите за преподавателска мобилност по програма Еразъм, проект No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“.

Съобщение

На 28.02.2022г. в ПГТКИ се състоя интервю-събеседване с кандидатите за ученическа мобилност по програма Еразъм, проект No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“.