Родителска среща за 9, 10, 11 и 12 клас – 29.09.2022 г.

Ръководството на ПГТКИ кани родителите на учениците от 9 до 12 клас на родителска среща, която ще се състои на 29.09.2022 г. от 17.30ч. Дневен ред: Запознаване с Училищните учебни планове; Запознаване с Правилника на дейността на училището; Списък с учебници; Организационни; Присъствието е препоръчително!

Национална програма “Отново заедно”

Уважаеми родители, Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “Отново заедно”. Определи една сборна група от 22 деца за ученици от 8-11 клас. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Националната програма са Красимир Стефанов и Анастасия Вълкова. Пътуването ще бъде в периода…

Откриване на учебната 2022/23 г.

Откриването и на тази учебна 2022-2023 година в ПГТКИ по традиция започна с марша на знаменосците и приветстване на знамето на Републиката. С тържествено слово откри учебната година госпожа Валентина Димитрова – Директор на ПГТКИ, гр. София, а ученици от 9, 10, 11 и 12…

Родителска среща за 8. клас – Дневен ред

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на учениците от 8 клас, че на 13.09.2022 г., от 17:00 ч., ще се проведе родителска среща при следния дневен ред: Училищен учебен план за учебната 2022/2023 г. Правилник за дейността на…

Свободни места за VIII клас към 12.09.2022 г.

Свободни места за ученици след основно образованеи, прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година към 12.09.2022 г., е както следва: “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места; “Бутикови облекла”- 0 свободни места; “Моделиер-технолог на обувни изделия”- 0 свободни места.

Предстояща родителска среща за осмокласниците

Уважаеми родители/настойници на бъдещите осмикласници! Уведомявам Ви, че служебните бележки, необходими Ви за еднократната помощ ще бъдат раздадени на всички на първата родителска среща, която ще се състои на 13 септември 2022г. от 17 часа в сградата на ПГТКИ! Щастливи оставащи ваканционни дни!

Обучение на учители по проект “Подкрепа на дуална система за обучение”.

Във връзка с  Дейност 1 от проект ПДСО: Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение и  Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение. На 9,10, и 11…

Подаване на заявления за ДЗИ за сесия август-септември за учебната 2021/2022 година

Уважаеми зрелостници, Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия август-септември за учебната 2021/2022 г. е в периода от 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г. Заявления се подават лично в канцеларията на училището.

Съобщение

Предстояща квалификация на педагогически специалисти от ПГТКИ на Тема: “Как да се справим с атестирането? Портфолио в няколко стъпки”. Квалификационния курс ще се проведе в гр.Хисаря, хотел “Аугуста Траяна” в периода 02-03 юли 2022 година с начало 14.00ч. на 02.07.2022г. и край 12.00ч. на 03.07.2022г….

Дарение

за Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Баба Тонка Обретенова”    Благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ реализира своята цел да усмихне живеещите в ЦНСТДМУ „Баба Тонка Обретенова“. Директорът на ПГ по текстилни и кожени изделия г-жа Валентина Димитрова…