16 ноември – Международен ден на толерантността

Учениците на ПГТКИ отбелязаха Международния ден на толерантността, макар и в усложнена епидемична обстановка, онлайн. В електронна среда се проведоха дискусии по темата. Всеки клас изказа своята готовност и подкрепа за една спокойна и стимулираща училищна среда. Какво е толерантност? Готовност да се чува и…

Първо пробно стажуване за 8в клас, 2021 г.

На 20 октомври 2021 г. учениците от 8В клас, специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия” в дуална система на обучение, посетиха фирма “Колев и Колев” АД и проведоха своето първо пробно стажуване по проект “Подкрепа за дуалната система на обучение”.   Това бе тяхно първо…

15 септември – ново начало, нова учебна година

Един незабравим и вълнуващ ден за ученици, родители и учители от ПГТКИ – храм, който събира в себе си ум и знание, наука и изкуства, пътешествия и откриватели, болки и победи. Септември винаги е свързван с ново начало. Приветствие към всички присъстващи изнесе Директора –…

Откриване на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми ученици и родители, Новата учебна година в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, ще бъде официално открита на 15.09.2021 г. в 09:30 ч. Във връзка с препоръките, свързани с продължаващата епидемична обстановка в страната, годината ще бъде открита в различен час…

Покана за родителска среща на 8. клас

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на новоприетите 8. класове ще се проведе на 13.09.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. Присъствието е задължително!

Информация относно еднократната помощ за семейства на деца, записани в VIII клас за уч. 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас, имат право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година, след подадено заявление в Дирекция „Социалнио подпомагане“ /ДСП/ по местоживеене. Заявлението може да се…

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и…

Прием 2021/22 г.: Записване след I. класиране и подаване на заявления за II. класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, За учениците, кандидатстващи след завършен VII-ми клас, в дните 14, 15 и 16 юли предстои записване на приетите в първо класиране. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: Заявление до директора – бланка на…