Откриване на учебната 2017/2018 година!

Скъпи ученици, на 15.09.2017 г. от 10:00 часа ви чакаме пред ПГТКИ, където с официална церемония ще бъде дадено началото на учебната 2017/2018 година. На добър час!  

“Прием 2017/2018 г.”

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия обявява, че в срок до 08.09.2017 г. тече прием по документи за допълване на незаетите места след VII и VIII клас в  ПГТКИ. Подробна информация – в секция “Прием 2017/2018 г.”

Практически насоки за действия, които трябва да се предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

В изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.   Определения: Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск…

Подаване на заявления за ДЗИ сесия август-септември

Подаването на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)  сесия август-септември е от 03.07.2017 г.  до  14.07.2017 г.    Допълнителна информация може да намерите на страницата на МОН, в “Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.”  

ОС на Ученически съвет към ПГТКИ

До всички ученици, на 19.06.2017г от 10:35 ще се проведе последното общо събрание на Ученически съвет към ПГТКИ на тема “Училищният живот, насилие, кибер тормоз, и още много теми за обсъждане. Да дадем един добър пример на всички нови ученици в ПГТКИ.  

Прием 2017/2018

За учебната 2017/2018 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните паралелки: Дневна форма на обучение: VIII клас: Моделиер-технолог на облекло – Конструиране и моделиране на облекло от кожи, дневна форма на обучение. Прием след 7 клас, 26 места. Срок…

Национален конкурс „Млади таланти в модата” 2016/2017.

Изящество и елегантност излъчва тоалетът, с който ПГТКИ се представи на националния конкурс „Млади таланти в модата” на тема “Цветя” проведен в Пловдив на 21.04.2017 г. Представеният вариант рокля е пресъздаден от природната даденост и естествената красота на цветето кала. Чашковидната основа на калата по цвят…

В Копривщица по проект “Твоят час”.

На 22.04.2017 г.  се проведе образователна екскурзия до единствения у нас град музей Копривщица. Екскурзията беше съчетана и с публичните изяви на групите “Магията на сцената”, “Древни текстилни техники”, “Конфликти – решаваме заедно”, “Фолклор на етносите” по проекта “Твоят час”.