Ръководство

Директор: Валентина Димитрова ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев Училищен психолог: Росица Димитрова   Председател МО “Общообразователна подготовка”: Марияна Христозова Председател МО “Професионална подготовка”: инж. Тамара Енева Председател МО “Класни ръководители”: Красимир Стефанов…