15 септември – ново начало, нова учебна година

Един незабравим и вълнуващ ден за ученици, родители и учители от ПГТКИ – храм, който събира в себе си ум и знание, наука и изкуства, пътешествия и откриватели, болки и победи. Септември винаги е свързван с ново начало. Приветствие към всички присъстващи изнесе Директора –…

Откриване на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми ученици и родители, Новата учебна година в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, ще бъде официално открита на 15.09.2021 г. в 09:30 ч. Във връзка с препоръките, свързани с продължаващата епидемична обстановка в страната, годината ще бъде открита в различен час…

Покана за родителска среща на 8. клас

Ръководството на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, уведомява родителите на новоприетите 8. класове ще се проведе на 13.09.2021 г. (понеделник) от 17:00 ч. Присъствието е задължително!

Информация относно еднократната помощ за семейства на деца, записани в VIII клас за уч. 2021/2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас, имат право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година, след подадено заявление в Дирекция „Социалнио подпомагане“ /ДСП/ по местоживеене. Заявлението може да се…

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и…

Прием 2021/22 г.: Записване след I. класиране и подаване на заявления за II. класиране

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, За учениците, кандидатстващи след завършен VII-ми клас, в дните 14, 15 и 16 юли предстои записване на приетите в първо класиране. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: Заявление до директора – бланка на…

2 юни – Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България

„Жив е той, жив етам на Балкана…“ В ПГТКИ почетохме 145 години от героичната гибел на Христо Ботев на връх Околчица. Ученици припомниха живота на Христо Ботев, рисуваха негови портрети и прочетоха някои от най-пламенните му стихове. Този ден се чества от 1901 г., когато на Околчица,…

Ден на отворените врати в ПГТКИ – 09 юни 2021 г.

Ден на отворените врати в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, за кандидат-гимназистите и техните родители. Скъпи ученици, уважаеми родители, На 09 юни 2021 г. (сряда) от 12:30 ч. Ви каним да посетите Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия. Ще имате…

Възстановяване на присъствено обучение за всички класове от 31.05.2021 г.

Във връзка със заповед на Министерство на образованието, от 31.05.2021 г. се възстановява присъственото обучение за всички класове от осми до единадесети в ПГТКИ. Във връзка със заповед на Директора на ПГТКИ, и във връзква с провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация,…

Подкрепа за дуалната система на обучение

*** СЪОБЩЕНИЯ – На 13, 14 и 15 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за учители.– На 16, 17 и 18 октомври 2021 г. ще се проведе обучение за наставници от ф. “Колев и Колев”. *** Дуалното обучение в Професионална гимназия по текстилни и…