16 ноември – Международен ден на толерантността

Учениците на ПГТКИ отбелязаха Международния ден на толерантността, макар и в усложнена епидемична обстановка, онлайн. В електронна среда се проведоха дискусии по темата. Всеки клас изказа своята готовност и подкрепа за една спокойна и стимулираща училищна среда.

Какво е толерантност?

 • Готовност да се чува и уважава чуждото мнение;
 • Зачитане на правата на другия;
 • Да приемеш другия какъвто е;
 • Да можеш да се поставиш на мястото на другия;
 • Да признаеш многообразието;
 • Признаване на равенство;
 • Търпимост към чуждо мнение;
 • Уважавай събеседника;
 • Стреми се да си справедлив;
 • Не издигай стени;
 • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив;
 • Толерантността ни прави ЧОВЕК!