16 ноември – Международен ден на толерантността

Учениците от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, отбелязаха Деня на толерантността.

По предложение на Ученическия съвет бе изработена и приета Харта на толерантността. Директорът на училището връчи официално на всеки клас този важен документ, с който ученици, родители и учители декларират усилията си за това, че училището е място за придобиване на знания и професионални умения в атмосфера на толерантност и съструдничество. Класовете изработиха свои дървета на толерантността и показаха творчество и талант в индивидуалните проекти.

Всеки носи нещо уникално и различно в себе си и то е достойно за уважение и зачитане.