Oбучение по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“

На 29.11.2018 г. Колективът на ПГТКИ участва в обучение по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“, на тема „Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система.“ с обучаваща организация – Синдикат на българските учители.

Обучението се проведе в сградата на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия. Присъстваха 22-ма учители с лектор проф. дпн Росица Пенкова – преподавател по методика на обучението по български език в СУ „Св. Климент Охридски“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ).

Организацията и координацията на обучението бяха на отлично ниво, а представените материали бяха ползотворни и с конкретна практическа полезност.

За да завършат обучението си, на педагогическите специалисти беше поставена и самостоятелна работа – практическа задача.