1 декември – Световен ден за борба със СПИН

За първи път през 1988г. е отбелязан денят като инициатива за борба със СПИН. Това е свързано с повишаване на образоваността и информираността за СПИН и превенция на разпространението му.

Мотото на тазгодишната кампания е „ Време за равенство!“. Смята се, че неравенството е основна причина за разпространението на много болести, превърнали се в пандемии.

В Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия се проведоха беседи с учениците, които предизвикаха дискусии по темата. Информираността на всеки млад човек е в основа на грижата за неговото израстване и здравословен начин на живот.