1 декември – Световен ден за борба със СПИН

Днес младшите посланици на ЕП на ПГТКИ отбелязаха Световния ден за борба със СПИН, който през тази година ще премине под обявеното от Обединената програма на ООН за СПИН (UNAIDS) мото „Да премахнем неравенствата. Да спрем СПИН. Да победим пандемиите.“.

Учениците подготвиха информация за вируса ХИВ и болестта СПИН и подпомогнати от преподавателя по биология Анета Петриева и старшите посланици на ЕП проведоха здравно-образователна среща със своите съученици. Изработена бе презентация по темата . Информираността на младите хора е пътя за превенция срещу заболяванията. Учениците дискутираха по актуални теми.

Червена панделка – символ на подкрепа, закачиха  на съучениците си и на вратите на класните стаи. Премахване на неравенствата и сред основните приоритети на европейската общност и на младите хора.