Участие в проект: Сега и в бъдеще: Укрепване на правата, овластяването и защита на деца, застъпници на човешки права в България

Ученици от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр.София взеха участие в проект имащ за цел запознаване, мобилизиране, свързване и овластяване на деца с различен произход, както и на участници от гражданското общество, за справянето с важни проблеми и насърчаване на децата- правозащитници.

            Учениците показаха активна позиция по различни теми. Дискутираха по въпроси за правата на децата включени в Конвенция за правата на детето, кои са правозащитници и какви са предизвикателствата пред тях, когато искат да защитят своите или правата на други деца.

            Групата от ПГТКИ беше сред най-изявените. Предстоят още срещи между децата правозащитници. Младите хора с  активна гражданска позиция са основа на демократичното общество.