Удължаване срока на дистанционно обучение до 12.04.2020 г.

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,

Във връзка със заповед РД-01-152/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и удължаване срока на въведените в страната противоепидемични мерки, ви уведомяваме, че продължава обучението от разстояние за периода до 12.04.2020 г.