ТексТейлър Експо 2018

ПГТКИ с щанд на изложението ТексТейлър Експо 2018

https://www.textailorexpo.com/