Съобщение

На 10.03.2022г. от 14.40 часа в кабинета по ИТ ще бъде проведен информационен ден по програма Еразъм за заминаващите учители на преподавателска мобилност в Италия-Римини по проект  No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“.