Съобщение: Родителска среща във връзка с Проект “Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел”

Във връзка с реализирането на проект  No. 2021-1 BG 01-КА122-VET-000030964 „ Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел“ на 24.02.2022 г. от 16.00 часа ще се проведе родителска среща за разясняване и информация на дейностите по проекта и участието на учениците в мобилността.