Среща с представители на общинската администрация на район „Красна поляна“

Младшите посланици на ПГТКИ, гр София посетиха офиса на община „Красна поляна“, района в който се намира училището. На въпросите на учениците отговориха експертите Румен Полимеров, Атанаска Георгиева и Теодора Генчева. Обсъдени бяха темите за синхронизиране на нашето и европейското законодателство в полза на гражданите. Законите трябва да се спазват за да осигурят добър стандарт на живот, екологични показатели, които съхраняват здравето на хората и природата около нас. Спазването на  политиката на Европейския съюз определяща максималното количество фини прахови частици, което е позволено да се съдържа във въздуха, е дейност, която е в ресор Екология на общината. Програмата „Енергийно обновявяне на бългаските домовете“ допринася за справянето с един от големите проблеми на района. Младшите посланици зададоха въпросите, които ги вълнуваха и се ангажираха да информират свои познати от квартала, в който живеят, за екологосъобразните програми на общината.  На екпертите от общината младшите посланици подариха изработени в училището кожени изделия.

В Международния ден на образованието – 24 януари, младите хора  с активността си в срещата с представители на общината показаха, че образованието е пътят съм успех  и утвърждаване на единна европейска общност.