Специалности

Понастоящем, в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, се изучават следните профили:

  1. Моделиер-технолог на обувни изделия, в специалност “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
  2. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия, в специалност “Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език.
  3. Моделиер-технолог на облекло, в специалностите “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи“, в т.ч. с разширено изучаване на английски език, и “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.
  4. Модист, в специалността “Бутикови облекла“, с разширено изучаване на английски език.