Сесия за самостоятелна форма на обучение – 12 клас

Уважаеми дванадесетокласници от самостоятелна форма на обучение,

Уведомяваме ви че изпитите в самостоятелна форма на обучение – 12 клас – ще се проведат в периода 06.04.2020 – 09.04.2020 г., вкл., като се спазва заповедта на Министъра на здравеопазването за всички санитарни изисквания и при попълнени декларации от ваша страна за осигурените условия.