Свободни места (към 17.08.2020 г.)

I. Свободни места за ученици
II. Свободни работни места

I. Свободни места за ученици. Към 17.08.2020 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, разполага със следните свободни места за ученици в настоящите си паралелки и относно продължаващият прием след III етап на класиране за учебната 2020/2021 г:

Свободни места за ученици, прием на IV-то класиране за учебната 2020/2021 г.

 • “Бутикови облекла” с РИЧЕ – английски език – 4 свободни места
 • “Моделиер-технолог на облекло от кожи” – 6 свободни места
 • “Моделиер-технолог на обувни изделия” (дуално) – 12 свободни места
 • “Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия” – 18 свободни места

Свободни места за ученици в съществуващите паралелки:

 1. 9А (“Бутикови облекла” с РИЧЕ – английски език, кл. р-л Марияна Христозова) – 1 свободно място
 2. 9Б (“Моделиер-технолог на облекло от кожи”, кл. р-л Ваня Минекова) – 2 свободни места
 3. 9В (“Моделиер-технолог на обувни изделия”, кл. р-л Румяна Александрова) – 8 свободни места
 4. 9Г (“Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия”, кл. р-л Анелия Дормишева) – 6 свободни места
 5. 10А (“Моделиер-технолог на облекло от кожи” с РИЧЕ – английски език, кл. р-л Юлия Димитрова) – 6 свободни места
 6. 10Б (“Моделиер-технолог на облекло от текстил”, кл. р-л Боряна Борисова) – 5 свободни места
 7. 10В (“Моделиер-технолог на обувни изделия”, кл. р-л Виолета Велкова) – 10 свободни места
 8. 10Г (“Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия”, кл. р-л Николинка Тодорова) – 5 свободни места
 9. 11А (“Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия” с РИЧЕ – английски език, кл. р-л Анастасия Вълкова) – 6 свободни места
 10. 11Б (“Моделиер-технолог на облекло от кожи”, кл. р-л Йорданка Кръстева) – 1 свободно място
 11. 12Б (I гр. – “Моделиер-технолог на облекло от текстил”, II гр. – “Моделиер-технолог на облекло от кожи”, кл. р-л Светлана Атанасова) – 4/3 места, няма прием*
 12. 12В (“Моделиер-технолог на обувни изделия”, кл. р-л Красимир Стефанов) – 9 места, няма прием*

Заб. * – Поради особеностите на ЗНП, в 12 клас в Професионални гимназии могат да бъдат приемани единствено ученици, изучавали изрично същата специалност в друго сродно училище.

Необходими документи:

За кандидатстване за 8 клас, за учебната 2020/2021 г.оригинал на свидетелство за завършено основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; на място, в канцеларията на училището, се попълва заявление за участие в IV класиране от родителя на ученика;

За кандидатстване за 9 и 10 класоригинал на свидетелство за основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; от досегашното училище на ученика: заверено копие на личен картон; заверено копие на училищен учебен план, оригинал на удостоверение за преместване (когато ученик кандидатства за 9 или 10 клас, първоначално се издава служебна бележка от ПГТКИ, удостоверяваща, че са налични свободни места и ученикът ще бъде записан в съответния клас);

За кандидатстване за 11 класУдостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Обявените бройки ще бъдат обновявани при постъпване или напускане на ученици от съответните паралелки.

II. Свободни работни места за педагогически и непедагогически персонал. Към 31.07.2020 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, предлага следните работни места:

 1. Педагогически персонал: няма свободни работни места
 2. Непедагогически персонал: няма свободни работи места