Свободни места след III. етап на класиране

I. Свободни места за ученици
II. Свободни работни места

I. Свободни места за ученици. Към 05.09.2022 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, разполага със следните свободни места за ученици в настоящите си паралелки и относно продължаващият прием за учебната 2022/2023 г:

Свободни места за ученици, прием за учебната 2022/2023 г., след IV етап на класиране:

  • “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места
  • “Бутикови облекла” – 0 свободни места
  • “Моделиер-технолог на обувни изделия” (дуално) – 0 свободни места

Необходими документи:

За кандидатстване за 8 клас, за учебната 2022/2023 г.оригинал на свидетелство за завършено основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; на място, в канцеларията на училището, се попълва заявление до Директора от родителя на ученика;

  • За участие в III класиране на прием за учебната 2022/2023 г. заявления се подават по електронен път през портала https://priem.mon.bg , като желанията на учениците се нареждат наново;
  • За участие в IV етап на класиране за попълване на незаети места в паралелките след III етап на класиране, на място в канцеларията на училището се попълва заявление до Директора от родителя на ученика;

Попълване на незаетите места след III етап на класиране е в срок до 09.09.2022 г.

Обявяване на резултатите от IV етап на класиране и записване на приетите ученици на 12.09.2021 г.

За кандидатстване за 9 и 10 класоригинал на свидетелство за основно образование, оригинал на медицинско удостоверение от личния лекар; от досегашното училище на ученика: заверено копие на личен картон; заверено копие на училищен учебен план, оригинал на удостоверение за преместване (когато ученик кандидатства за 9 или 10 клас, първоначално се издава служебна бележка от ПГТКИ, удостоверяваща, че са налични свободни места и ученикът ще бъде записан в съответния клас);

За кандидатстване за 11 класУдостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Обявените бройки ще бъдат обновявани при постъпване или напускане на ученици от съответните паралелки.

II. Свободни работни места за педагогически и непедагогически персонал. Към 22.07.2022 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София, предлага следните работни места:

  1. Педагогически персонал: няма свободни работни места
  2. Непедагогически персонал: няма свободни работни места