Свободни места за VIII клас към 12.09.2022 г.

Свободни места за ученици след основно образованеи, прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година към 12.09.2022 г., е както следва:

  1. “Моден дизайн” с РИЧЕ – английски език – 0 свободни места;
  2. “Бутикови облекла”- 0 свободни места;
  3. “Моделиер-технолог на обувни изделия”- 0 свободни места.