Световен ден за борба със СПИН

Под наслов “Стоп СПИН” учениците от от ПГТКИ отбелязаха Световния ден за борба със СПИН. По време на беседата научиха не само какво е имунна недостатъчност и какви са симптомите, но и се запознаха с пътищата за заразяване.

Основен акцент беше превенцията, а червените панделки, които учениците си поставиха, станаха знак за съпричастност.