Ръководство

Директор: Валентина Димитрова

ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева

ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова

Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев

Главен учител: Румяна Александрова

Педагогически съветник: Людмила Кирилова

Училищен психолог: Росица Димитрова

 

Председател МО “Общообразователна подготовка”: Марияна Христозова

Председател МО “Професионална подготовка”: инж. Тамара Енева

Председател МО “Класни ръководители”: Красимир Стефанов

 

Класни ръководители:

– 8а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Росица Димитрова (к-т 202)

– 8б клас /КМТОК/ – инж. Райка Димитрова (к-т 204)

– 8в клас /КМТОИ – дуално/ – инж. Тамара Енева (к-т 303)

– 9а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Марияна Христозова (к-т 205)

– 9б клас /КМТОТ/ – Ваня Минекова (к-т 305)

– 9в клас /КМТОИ/ – Румяна Александрова (к-т 208)

– 9г клас /КМТКГИ/ – Анелия Дормишева (к-т 206)

– 10а клас /КМТОК с РИЧЕ – АЕ/ – Юлия Димитрова (к-т 301)

– 10б клас /КМТОТ/ – Боряна Борисова (к-т 302)

– 10в клас /КМТОИ/ – Виолета Велкова (к-т 209)

– 10г клас /КМТКГИ/ – Николинка Тодорова (к-т 304)

– 11а клас /КМТКГИ с РИЧЕ – АЕ/ – Анастасия Вълкова (к-т 101)

– 11б клас /КМТОК/ – Йорданка Кръстева (к-т 203)

– 12б клас /I гр. – КМТОТ, II гр. – КМТОК/ – Светлана Атанасова (к-т 002)

– 12в клас /КМТОИ/ – Красимир Стефанов (к-т 207)

 

Класни ръководители на СФО:

– Галина Антонова /8 клас/

– Татяна Матеева /9 клас/

– Ангел Генчев /10-12 клас/

 

Синдикални организации:

Председател на СО на СБУ: Ангел Генчев / Касиер-секретар: Юлия Димитрова