Ръководство

Директор: Валентина Димитрова

ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева

ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова

Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев

Главен учител: Марияна Христозова

 

Председател ЕКК “Общообразователна подготовка”: Ангел Генчев

Председател ЕКК “Професионална подготовка”: инж. Татяна Стоянова

 

Училищен психолог: Росица Димитрова

Училищен медиатор: Александър Ангелов

 

Класни ръководители:

– 8а клас /”Моден дизайн” с РИЧЕ – АЕ/ – Марияна Христозова

– 8б клас /”Козметика”/ – Юлия Димитрова

– 8в клас /КМТКГИ/ – Анелия Дормишева

– 9а клас /”Моден дизайн” с РИЧЕ – АЕ/ – Анастасия Вълкова

– 9б клас /”Бутикови облекла”/ – Детелина Динчева

– 9в клас /КМТОИ – дуално/ – Йорданка Кръстева

– 10а клас /”Моден дизайн” с РИЧЕ – АЕ/ – Красимир Стефанов

– 10б клас /”Бутикови облекла”/ – Боряна Борисова

– 10в клас /КМТОИ – дуално/ – Свилен Стоянов

– 11а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ, I гр. и КМТОК, II гр./ – Росица Димитрова

– 11в клас /КМТОИ/ – инж. Спаска Панайотова

– 12а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Сотир Гюров

– 12в клас /КМТОИ/ – инж. Бисера Рудова

 

Класни ръководители на СФО:

– Ангел Генчев /10 клас, ЗНП/

– Галина Антонова /9 клас, 11 клас/

– Татяна Матеева /8 клас, 12 клас/

 

Синдикални организации:

Председател на СО на СБУ: Ангел Генчев / Касиер-секретар: Юлия Димитрова