Ръководство

Директор: Валентина Димитрова

ЗД по учебната дейност: Елеонора Бакърджиева

ЗД по учебно-производствената дейност: инж. Татяна Стоянова

Ръководител направление ИКТ: Ангел Генчев

Училищен психолог: Росица Димитрова

 

Председател МО “Общообразователна подготовка”: Марияна Христозова

Председател МО “Професионална подготовка”: инж. Тамара Енева

Председател МО “Класни ръководители”: Красимир Стефанов

 

Училищен медиатор: Ангел Николов

Училищен медиатор: Ева Грекова

 

Класни ръководители:

– 8а клас /”Моден дизайн” с РИЧЕ – АЕ/ – Анастасия Вълкова (к-т 202)

– 8б клас /”Бутикови облекла”/ – Детелина Динчева (к-т 203)

– 8в клас /КМТОИ – дуално/ – Йорданка Кръстева (к-т 204)

– 9а клас /”Моден дизайн” с РИЧЕ – АЕ/ – Красимир Стефанов (к-т 206)

– 9б клас /”Бутикови облекла”/ – Койка Койчева (к-т 205)

– 9в клас /КМТОИ – дуално/ – Свилен Стоянов (к-т 305)

– 10а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Росица Димитрова (к-т 301)

– 10б клас /КМТОК/ – инж. Райка Димитрова (к-т 302)

– 10в клас /КМТОИ – дуално/ – инж. Тамара Енева (к-т 209)

– 11а клас /”Бутикови облекла” с РИЧЕ – АЕ/ – Марияна Христозова (к-т 207)

– 11в клас /КМТОИ/ – инж. Бисера Рудова (к-т 208)

– 12а клас /КМТОК с РИЧЕ – АЕ/ – Юлия Димитрова (к-т 303)

– 12б клас /КМТОТ – I гр. / KMTКГИ – II гр./ – Николинка Тодорова (к-т 304)

– 12в клас /КМТОИ/ – Виолета Велкова (к-т 001)

 

Класни ръководители на СФО:

– Ангел Генчев /9 клас, 12 клас/

– Галина Антонова /8 клас, 10 клас/

– Татяна Матеева /11 клас/

 

Синдикални организации:

Председател на СО на СБУ: Ангел Генчев / Касиер-секретар: Юлия Димитрова