Родителска среща за 9, 10, 11 и 12 клас – 29.09.2022 г.

Ръководството на ПГТКИ кани родителите на учениците от 9 до 12 клас на родителска среща, която ще се състои на 29.09.2022 г. от 17.30ч.

Дневен ред:

  1. Запознаване с Училищните учебни планове;
  2. Запознаване с Правилника на дейността на училището;
  3. Списък с учебници;
  4. Организационни;

Присъствието е препоръчително!