„Разпространи толерантността“

Ученици от ПГ по текстилни и кожени изделия, гр.София участваха в конференция по проект „Разпространи толерантността“ от Ашомер Ацаир България.  Ученичките Райна Негойчева и Алисия Стефанова изнесоха лекция по темата за „Толерантността от и към ромите в България“. Дискусията очерта различни ситуации на проява на толерантност, многообразие и междукултурен диалог. Младежите обсъдиха идеи за справяне с нетолерантността в обществото и създадоха мултикултурно общество от връстници.