Проект “Заедно можем, заедно успяваме”

ПГТКИ спечели проект по програма Еразъм за преподавателска мобилност.

Снимков материал от проведеното в ПГТКИ събеседване за избор на участници в проекта.

Ръководителят на проекта организира и Информационен ден по програма “ЕРАЗЪМ” за всички участници в проекта.

Мобилност в Римини по проект ЕРАЗЪМ+

В периода 10-17 юли 2021 г. се проведе мобилността по програма “ЕРАЗЪМ” в италианския град Римини. Посещенията бяха ползотворни, като учителите черпиха от опита на италианските производители в областта на производството на текстилни облекла и обувни изделия.

Заключителен етап по проект ЕРАЗЪМ+

          Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия успешно финализира проект по програма Erasmus+.  На финалното събитие присъстваха бизнеспартньори от „Колев и Колев“ АД и „Палома Фешън“, както и директори на основни училища.

        Проектът е насочен към надграждане на професионалната квалификация и компетентност на преподавателите и специалисти по професионална подготовка от ПГТКИ за едно по съвременно и модерно обучение съобразено с европейските стандарти.  Целите, които ще реализираме са придобиване на професионална квалификация и опит на учителите в участието за мобилност и нови методи на преподаване. Чрез иновациите в методите на преподаване привличане и заинтригуване на вниманието на учениците за един двустранен процес и адаптиране към мултикултурна среда. Запознаване с европейските стандарти, техники, технологии и лаборатории в реални производствени предприятия на преподавателите. Мотивация на учителите за участие и в други проекти, чрез които би могла да се осъвремени материално-техническата база на училището.

        Преподавателската мобилност бе реализиране в гр. Римини, Италия. Там бяха посетени фирмите VUILPINARI, ACCIUGHA SPL. UNIPERSSONALE  и TEDDY. Посетихме и обучителен център за специалисти в обувното производство Cercal. Създадохме възможност за успешно партнъорство между училището и фирми от Италия.