Проект “Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел”

ПГТКИ – гр. София обявява две процедури за подбор на учители и ученици за включване в мобилност по линия на програма “Еразъм+” с период на провеждане 01.04.2022 г. – 08.04.2022 г. – за учители и от 01.04.2022 г. – 15.04.2022 г. за ученици, за град Римини, Италия, по сключен договор № 2021-1 BG01-KA122-VET-000030964 “Заедно в Европа, приобщаващо образование и професионално обучение е нашата цел”.

За включване в практиката учениците трябва да отговарят на следните условия:

 • Среден успех за последната приключена учебна година – поне добър 4.00.
 • Редовно присъствие в учебния процес – максимум 15 отсъствия по неуважителни причини през предхоната година.
 • Възраст на учениците към датата на осъществяване на подбора – 15-17 г. от VIII и IX клас, обучавани по професиите: Моден дизайн; Бутикови облекла; Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи.
 • Владеене на английски език – минимално ниво (А1).
 • Висока степен на дисциплинираност и мотивация – липса на санкции, наложени със заповед на Директора по решение на Педагогическия съвет.
 • Наличие на зелен сертификат – ваксина или преболедували от КОВИД.

Приоритет имат учениците, които имат добра комуникативност, адаптивност, гъвкавост и силна мотивация за последваща реализация в сферата на изучаваната професия/специалност.

Заявления за участие може да се подават в деловодството на гимназията, в срок до 25.02.2022 г.

Изисквания за учителите:

 • Добра комуникативност, адаптивност и мотивация за участие и работа в международни проекти и мобилности.
 • Работа в екип.
 • Строго спазване на срокове и поставени задачи.
 • Неконфликтни личности.
 • Владеене на английски език поне на ниво А1.
 • Мотивация за повишаване на квалификацията.
 • Наличие на зелен сертификат – ваксина или преболедували от КОВИД.

Необходими документи:

 • Заявление, CV, мотивационно писмо.

Заявленията и документите се подават в деловодството на гимназията до 25.02.2022 г.