Прием 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас):

 1. Модист, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Бутикови облекла. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО, оценката по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 2. Моделиер-технолог на облекло от кожи – специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 3. Моделиер-технолог на обувни изделия – дуално – специалност: Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 4. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия – специалност: Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО по Изобразително изкуство и оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.

Срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва по електронен път, като при подаване на документи за кандидатстване в професионална гимназия е необходимо и медицинско свидетелство на кандидата.

При онлайн кандидатстването можете да получите съдействие в канцеларията на гимназията.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 03.07.2020 – 07.07.2020 г., включително.

Записването на ученици, класирани след I етап, е в срок до 16.07.2020 г., включително.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Записването на ученици на II етап на класиране е в срок до 22.07.2020 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система

Подаването на документи за участие на ученици в III етап на класиране е в срок от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

При останали свободни места в паралелките се обявява IV етап на класиране в началото на м. септември 2020 г.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

р-н Възраждане, ул. “Арх. П. Момчилов” 2

e-mail: pgtki@abv.bg

Телефон: (02) 829 81 77 – Канцелария

Работно време на канцеларията: 09:00 – 16:00