Прием 2018/2019 г.

За учебната 2018/2019 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните четири специалности с кандидатстване след завършено основно образование (7. клас):

 1. Моделиер-технолог на облекло от кожи, в паралелка с разширено изучаване на английски език – специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 2. Моделиер-технолог на облекло от текстил – специалност: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 3. Моделиер-технолог на обувни изделия – специалност: Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.
 4. Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия – специалност: Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия. Срок на обучение: 5 години. Балообразуващи предмети: утроената оценка по Български език и литература от НВО, оценката по Математика от НВО и оценките по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувани в точки.

 

Срокове за подаване на документи:

Подаването на заявление за участие в класиране се извършва в училище-гнездо, определено от РУО – София-град или по електронен път, като при подаване на документи за класиране в професионална гимназия е задължително да се представи и медицинско свидетелство на кандидата. При подаване в училище-гнездо, освен попълването на заявлението с избраните училища и специалности, се подават и следните копия на документи: служебна бележка за резултатите от НВО по Български език и литература и Математика, свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство. При подаване по електронен път, в портала на Министерство на образованието и науката се прилага сканирано медицинското свидетелство.

Подаването на документи за I етап на класиране се осъществява в периода 20.06.2018 – 26.06.2018 г., включително.

Записването на ученици, класирани след I етап, е в срок до 03.07.2018 г., включително.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на II класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие във II класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Записването на ученици на II етап на класиране е в срок до 12.07.2018 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.
 • Нежелаещите да бъдат записани в училището, в което са класирани, трябва да подадат лично (или чрез родител) заявление в канцеларията на гимназията, чрез което се отказват от мястото си, за да могат да участват на III класиране в останалите училища.
 • Незаписаните и неподали заявление за участие в III класиране ученици отпадат от кандидат-гимназиалната система.

Записването на ученици на III етап на класиране е в срок от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г., включително, като се кандидатства за останалите свободни места в обявените паралелки.

 • Желаещите да се запишат е необходимо да предоставят в срок оригиналите на свидетелството си за основно образование и да попълнят заявление за записване в гимназията.

При останали свободни места в паралелките се обявява IV етап на класиране в началото на м. септември 2018 г.

За контакт и допълнителни въпроси:

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София

р-н Възраждане, ул. “Арх. П. Момчилов” 2

e-mail: pgtki@abv.bg

Телефон: (02) 829 81 77 – Канцелария

Работно време на канцеларията: 08:00 – 16:30