Прием 2016/2017

За учебната 2016/2017 г., Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, обявява прием в следните паралелки:

Дневна форма на обучение:

VIII клас:

 1. Шивач – Шивачество, дневна форма на обучение. Прием след 7 клас, 26 места.

IX клас:

 1. Моделиер-технолог на облекло – Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места.
 2. Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия – Конструиране. моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия, дневна форма на обучение. Прием след 8 клас, 26 места.
 3. Работник в обувно и кожено-галантерийно производство – Обувно и кожено-галантерийно производство, дневна форма на обучение за деца със специални образователни потребности. Прием след 8 клас, 12 места.

Задочна форма на обучение, IX клас:

 1. Оператор в производството на облекло – Производство на облекло от текстилзадочна форма на обучение. Прием след 8 клас, 35 места.

Приемът е чрез конкурс по документи.

За VIII клас:

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Заявление до Директора (по образец).
 2. Ксерокопие на удостоверението за завършен VII клас.

Необходими документи при записване:

 1. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас.
 2. Заявление до Директора (по образец).
 3. Медицинско свидетелство.

За IX клас:

Необходими документи при кандидатстване:

 1. Заявление до Директора (по образец).
 2. Ксерокопие на удостоверението за завършен VIII клас или на свидетелство за завършено основно образование.

Необходими документи при записване:

 1. Оригинал на удостоверението за завършен VIII клас или на свидетелство за завършено основно образование.
 2. Заявление до Директора (по образец).
 3. Медицинско свидетелство.

Срокове:

 1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 01-05.07.2016 г., вкл.
 2. Обявяване списъците на приетите ученици на първи етап на класиране: до 06.07.2016 г., вкл.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: 07.07.2016 г.
 4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране: 08.07.2016 г.
 5. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране: 11.07.2016 г.
 6. Обявяване списъците на приетите ученици на втори етап на класиране: до 13.07.2016 г.
 7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 14.07.2016 г.
 8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: до 18.07.2016 г., вкл.
 9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 19.07.2016 г.
 10. Обявяване списъците на приетите ученици на трети етап на класиране: 20.07.2016 г.
 11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 21.07.2016 г.
 12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 25.07.2016 г., вкл.
 13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: определя се от Директора, до 05.09.2016 г., вкл.