Преустановяване на учебния процес до 29.03.2020 г.

Във връзка със заповед No. РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въведеното извънредно положение на територията на страната и мерките спрямо разпространението на COVID-19, дните до 29.03.2020 г. са обявени за неучебни.

Преустановяват се учебните занятия, всякакви извънкласни мероприятия, отменят се и насрочените в периода приравнителни изпити на новопостъпили ученици и изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение. Предвид динамичната обстановка в страната, за последните ще бъдат насрочени нови дати след трайното възстановяване на регулярния учебен процес.

Удължава се срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г.

Въпреки невъзможността на ПГТКИ към настоящия момент да осигури възможност за дистанционно обучение, учениците на гимназията могат да се възползват от предоставените от издателствата онлайн пособия и варианти на учебници по общообразователни предмети, както и наличните онлайн материали за попълване на пропуснатия материал.

Предвид кризисната ситуация, училищната администрация също няма да изпълнява в голяма степен присъщите си задължения, в т.ч. издаване на документи, дубликати на документи или справки от произволен характер. Съветваме ученици, бивши ученици, родители и граждани да отложат посещение на институцията освен в случай на крайна необходимост и при пълно спазване на наложените противоепидемични мерки. Контакт с училището може да се осъществи на електронната му поща (pgtki@abv.bg) или по телефон с канцеларията, или с класните ръководители.

С оглед възможността за промяна на условията на карантина, в т.ч. удължаване на обявените периоди, следете официозите за новопредприети действия, както и страницата на училището за допълнителна информация относно работата на ПГТКИ.

Ръководството на гимназията призовава учениците, родителите, служителите и гражданите да спазват стриктно наложените карантинни мерки с цел опазване личното здраве и здравето на околните.