Преустановяване на присъствените учебни занятия до 21.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с развиващата се и усложняваща се епидемиологична обстановка, и на основание Заповед РД09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София., преустановява обучението и допълнителните занимания от всякакъв вид в присъствена форма до изтичане на настоящата заповед или второ нареждане.