ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧАСTНИЦИ

ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ ПО РОМСКА ИСТОРИЯ, ЕЗИК И КУЛТУРА“

Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия, гр.София бе посетена от група студенти от различни държави по проект на Център Амалипе и Пирен Аменца. Директора, г-жа Валентина Димитрова, образователния медиатор Ева Грекова, учители и ученици посрещнаха  гостите. Ученичка, облечена в традиционна българска носия, по стара традиция, държеше питка с шарена сол и гощаваше присъстващите. Г-жа Димитрова ги запозна  с професионалните направления, в които се обучават децата, Участниците имаха възможност от близо да видят как се шият дрехи и обувки. Срещнаха се и разговаряха със Светла Душкова, ученичка от 12 клас, която представи своята дипломна работа. След кратка обиколка на училището и запознаване с историята му, участниците бяха разделени в две групи в две отделни стаи, в които се срещнаха с учениците. Гостите  разказаха своите лични истории на учениците, за да ги мотивират да продължат образованието си, за да бъдат успешни.