Поредното добро дело

Ученички от 9 „а“ клас забелязаха влязло врабчe в училищната сграда на ПГТКИ.

С помощта на образователния медиатор Ева Грекова, то бе уловено и пуснато на свобода.