Подкрепа за успех, 2019/2020

За учебната 2019/2020 г., по проект “Подкрепа за успех” в ПГТКИ са включени ученици, които се нуждаят от допълнително обучение по БЕЛ, математика и информационни технологии.

Формирани са 10 групи

В малки групи учениците работят с по-голямо желание и напредват според възможностите си.