Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити – майска сесия, 2019/2020 г.

На вниманието на настоящите дванадесетокласници и бивши ученици на гимназията, неиздържали успешно един или два държавни зрелостни изпита:

Срокът за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за майска сесия, уч. 2019/2020 г., е в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г., вкл.

Заявления по образец се подават лично в канцеларията на гимназията.