Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити – сесия май/юни 2024 г.

На вниманието на зрелостниците, желаещи да подадат заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия май/юни за учебната 2023/2024 г.:

Подаването на заявления се извършва в периода 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.

Заявления се подават лично в канцеларията на училището от 08:00 до 16:00 ч.