Подаване на заявления за ДЗИ сесия август-септември

Подаването на заявления за допускане

до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 

сесия август-септември е от 03.07.2017 г.  до  14.07.2017 г. 

 

Допълнителна информация може да намерите на страницата на МОН, в “Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.”