Подаване на заявления за ДЗИ, сесия август-септември

Уважаеми зрелостници,

Напомняме Ви, че неиздържалите един или два от зрелостните изпити, както и учениците от минали години могат да подадат заявления за явяване на ДЗИ, сесия август-септември, в периода 02.07.2018 – 13.07.2018 г. Заявленията се подават лично, по образец, в канцеларията на гимназията.

Заявления не се приемат преди или след указания срок съгласно заповед на Министъра на образованието и науката на Р. България.