Подаване на заявления за ДЗИ за сесия август-септември за учебната 2021/2022 година

Уважаеми зрелостници,

Срокът за подаване на заявления за явяване на Държавни зрелостни изпити за сесия август-септември за учебната 2021/2022 г. е в периода от 27.06.2022 г. – 08.07.2022 г.

Заявления се подават лично в канцеларията на училището.