Открит интердисциплинарен урок по български език и литература, история и цивилизации и музика, посветен на 3 март – Ден на освобождението на България от османско иго

Днес, на 2 март 2023 г., в Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София, в навечерието на Националния ни празник се проведе интердисциплинарен урок на тема “145 години от Освобождението на България” с учениците от VIIIA клас.

Осмокласниците демонстрираха своите знания и умения по забавен и увлекателен начин, и с иновативен подход.

Урокът бе разработен от г-жа Йорданка Кръстева – учител по история и цивилизации – и преподавателите по български език и литература г-жа Детелина Динчева и г-н Сотир Гюров.

Гости на открития урок бяха г-жа Валентина Димитрова – Директор на ПГТКИ – и учители от гимназията.