Обучение на учители по проект “Подкрепа на дуална система за обучение”.

Във връзка с  Дейност 1 от проект ПДСО: Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение и  Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение.

На 9,10, и 11 .07.2022г. ще се проведе обучение на учители на тема: “МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“.