Не на тормоза

ПГТКИ беше сцена на спектакълът „Да обичаш на инат“ на Форум театър  на Арт студио „Камбана“.

Темата, по която учениците дискутираха, търсиха отговори и предлагаха решения беше насилието в училище.

За насилието в училище няма междучасие и точно за това е обект на превенция  от Местната комисия на район “Възраждане” (МКБППМН). Форум театърът е една от успешно прилаганите практики, в които учениците са активни участници. Район „Възраждане“ активно работи с училищата и прилага успешни модели и практики за превенция на насилието в училище.

За съжаление, насилието над деца има различни форми и то е проблем както на физическото и психичното здраве на децата, нарушаването на техните права, така и е с потенциално опустошителни последици за тяхното развитие и реализация, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители.

Решаването на този проблем зависи от всички – от родителите, децата, училищното ръководство, преподавателите и местната общност.