НА 31.05.2022 г. УЧЕНИЦИ ОТ ПГТКИ ПОСАДИХА ДРЪВЧЕТА ПРЕД УЧИЛИЩЕТО

Казват, че всеки човек трябва да засади поне едно дърво през живота си. Дърветата са белите дробове на нашата планета, засаждането и опазването им са от изключително важно значение за климата, качеството на въздуха, благополучието на животинските видове и здравето на хората.

Дърветата правят животът ни по-добър.

При добри грижи, те се превръщат в паметници на нашата история.

Зелената им корона подслонява птици и насекоми.

Дърветата обработват азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден оксид. Сянката на листата охлажда въздуха и намалява смога до 6%.

Те абсорбират въглероден диоксид и произвеждат кислород. Така ние помагаме на планетата да диша.

БЛАГОДАРИМ ВИ ДЕЦА, ЧЕ СЕ ГРИЖИТЕ ЗА   БЪДЕЩЕТО!

 “Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца” /индианска поговорка/