Консултант от Център за подкрепа за личностно развитие –
кариерно ориентиране и консултиране – София
посети ПГТКИ

Консултант от ЦПЛР-КОК се срещна с ученици от десети клас. Дискутирани бяха въпроси относно първо работно място, документи за кандидатстване и първо интервю за работа. Важността на образованието и придобиване на професия са мотивите на нашите ученици за продължаване в следваща  степен на обучение. Интересът от тази среща бе голям и бе насрочена следваща такава.