Интердисциплинарен урок по физика и география

На 16.03.2023 г., с учениците от 9А клас, се проведе интердисциплинарен урок по география и физика на тема “Великите откриватели във физиката от държавите на географски регион Европа”.

Целта на урока бе учениците да осъзнаят връзката между двата учебни предмета и да ги насърчи да прилагат новите знания и умения, които са формирали в процеса на обучението.

Под ръководството на г-н Стефанов и г-жа Христозова, учениците работиха в три екипа, попълваха контурни карти, обсъждаха и правеха изводи. Предоставиха разработените от тях проекти, запознавайки съучениците си с биографията и откритията на велики физици.

По този начи учениците стимулират своя интерес към учебния процес, повишават успеха си и увереността си в училище.