Интердисциплинарен урок: математика и ФВС

На 21.03.2023 г., с учениците от 10В клас, се проведе интердисциплинарен урок по математика и физическо възпитание и спорт на тема “Параболата е навсякъде около нас”.

Целта на урока бе учениците да затвърдят знанията си за параболата, като част от подготовката за НВО и осъзнаят връзката между двата учебни предмета. Това ще ги активизира да прилагат по-успешно придобитите знания и умения.

Под ръководството на г-жа Тодорова и г-н Стоянов, учениците работиха в два екипа. Те чертаха графики с различни коефициенти, обсъдиха възможностите, направиха изводи за най-голяма и най-малка стойност на параболата и представиха своите резултати.

В разглежданите презентации бе обсъдено приложението на параболата навсякъде около нас. Употребата и за научни цели и мястото ѝ в изкуството.

Спортът, като важна част от живота на всеки човек, също използва математиката. Учениците разказаха за спортните дисциплини, използващи парабола – волейбол, баскетбол, скок дължина, скок от място и със засилка и др.

Разгледаха някои правила за разположение на тялото, описващо парабола, за повишаване резултатите при отделни спортни дисциплини. Те показаха уменията си за прилагане на параболата в скок от място.

По този начин учениците засилват своя интерес към учебния процес, търсят приложение на наученито и повишават активността си.