Интердисциплинарен урок “Звук и слух”

На 27.04.2023 г. бе проведен интердисциплинарен урок на тема “Звук и слух” с междупредметни връзки Физика и Биология.

Основата образователна цел бе да се формират знания на учениците за вълновите свойства на звука, както и знания за слуховия анализатор и разкриване особеностите на неговата структура.
Учениците се включиха активно при демонстрациите за разпространение на звук в различни среди и описание частите на ухото.

Забавно и интересно за тях беше решаването на занимателна кръстословица.

Чрез подходящи анимации бе представена скоростта на звука в различни материални среди.
Урокът проведен по този начин помогна на учениците по-лесно да възприемат учебния материал по двата предмета и да направят връзката между тях.

Възоснова на получените знания те ще пазят своето здраве и оценяват вредното въздействие на шума.

Интердисциплинрните уроци водят до повишен интерес на учениците към преподавания материал и изграждат у тях знания, умения и навици за учене.