Издаване на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за завършен гимназиален етап

Уважаеми дванадесетокласници,

Напомняме Ви, че е необходимо да предоставите актуални снимки, документален формат, матирани (не гланцирани) за издаване на документ:

  • 2 снимки за диплома за средно образование /една за дипломата, една за личния картон/
  • 2 снимки за свидетелство за професионална квалификация /една за свидетелството, една за личния картон/
  • 2 снимки за удостоверение за завършен гимназиален етап /една за удостоверението, една за личния картон/

Когато се издават два документа – диплома и свидетелство, удостоверение и свидетелство – са необходими съответно 4 бр. снимки.

Удостоверение за завършен гимназиален етап може да бъде издадено при изрично заявено желание на неуспешно положилите ДЗИ. За издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап се подава заявление лично от ученика в срок една седмица след официалното обявяване на резултатите от Държавните зрелостни изпити /получаване на необходимите протоколи от РУО, София-град/. Удостоверение за завършен гимназиален етап се издава само и единствено по желание на ученика, само и единствено при подадено заявление от ученика, удостоверено с протокол на Зрелостната комисия на ПГТКИ, и само и единствено в периода на издаване на дипломи, свидетелства и удостоверения – до две седмици след официалното обявяване на резултатите от ДЗИ /получаване на необходимите протоколи от РУО, София-град/ и ДКИ /до 14.06.2018 г., по Заповед на Директора на ПГТКИ/.

ПГ по текстилни и кожени изделия поздравява своите дипломанти!