Заключителен етап на проект Erasmus+: „Заедно в Европа, приобщаващото образование и професионално обучение е наша цел“

Заключителен етап на проект Erasmus+

„Заедно в Европа, приобщаващото образование и професионално обучение е наша цел“

2021-1-BG-KA122-VET000030964

                На 17 март 2023г. се проведе заключителния етап от проекта „Заедно в Европа, приобщаващото образование и професионално обучение е наша цел“. Присъстваха участниците в мобилността – учители и ученици, представители от фирмата патртьор по проекта SISTEMA TOURISMO, директори на столични училища, представители на работодателите и педагогическият  състав  от ПГ по текстилни и кожени изделия, гр.София.

                Чрез презентациите на ръководителя на проекта Боряна Илиева и на участващите ученици, гостите преживяха емоциите и се запознаха с реализацията на мобилността.

                 Учителите заявиха повишена мотивация за усвояване на нови знания, умения и компетенции и прилагане на иновативни методи за преподаване в училище.

Учители и ученици повишиха езиковите си умения и създадоха международни контакти с хора и институции.

                 Ученическата практика  разви инициативност и предприемчивост, както и  придобиване на  увереност за работа в междукултурна среда. Мобилността във фирмите VULPINARI DI RIMINI и LADY CAMELOTYмотивира младите хора за завършване на средно-професионално образование, те надградиха своите професионални умения и компетенции при дизайн и производството на дрехи. Това повишава шансовете за успешна реализация на пазара на труда.

                Осъществяването на проекта провокира интерес  към професионалното образование и подпомогна задържането на учениците в училище, повиши се интереса на нови ученици към професионално образование.               

Това е основание за продължаване на работата по проекти.